Lubegard Engine Flush

Lubegard Engine Flush
Artikelnummer: 95030
Tillgänglighet: I lager
Pris: 350kr
Exkl moms: 280kr
Antal:     - ELLER -   Lägg till i önskelistan
Jämför

Lubegard Engine Flush
”Rengöring motor”
Förpackning: 1st flaska à 15oz / 444ml
Artikelnummer:  95030

  • Rengör motorn inför oljebyte.
  • Optimal för motorer som har gått mer än 70.000km.
  • Passar bensin-, diesel- och gasmotorer i alla bilmärken.
  • Rekommenderas vid varje oljebyte
  • Skyddar mot rost och korrosion
  • Löser upp 98% av alla slaggprodukter
  • Påverkar EJ metaller, plast eller gummi (innehåller inga skadliga lösningsmedel)
  • Mycket effektiv både med eller utan spolningsmaskin
  • Preparerar motorn för ett oljebyte (synnerligen lämpligt när oljan blandas med LXE som finns i Lubegard Bio/Tech Engine Protectant)

Användning

Tillsätt Lubegard i den gamla motoroljan direkt före oljeservice (en hel förpackning per motor). Kör motorn på tomgång i 10 minuter och byt därefter olja och filter. Använd även Lubegard Bio/Tech Engine Protectant efter oljebytet för optimering av motoroljan.

 

Produktmärkning

IRRITERAR ÖGONEN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

Innehåller: Smörjoljor, raffinerade förbrukade

Säkerhetsdatablad

 

How do I use LUBEGARD Engine Flush? LUBEGARD Engine Flush is added to the engine prior to a oil change and allowed to circulate through the system for 10 minutes (until operating temperature is reached) before performing the oil change.
Why do I need to use LUBEGARD Engine Flush? Engine systems need to stay free of varnish, sludge and other undesirable combustion by-products that cause wear and reduce the performance and life of the engine. LUBEGARD's Engine Flush is a safe non-harmful solution that removes the gums, varnishes & deposits properly preparing the engine for fresh oil. Plus it improves circulation that can help to improve fuel mileage!
I'm concerned how LUBEGARD Engine Flush will affect the seals and gaskets in my engine? LUBEGARD Engine Flush actually conditions and revitalizes seals, gaskets and other elastomers as it cleans and conditions the entire system, restoring flexibility to seals for improved performance and leak prevention. So it is very beneficial to rubber components.
I have never flushed an engine before, why is it now necessary? Regular preventative maintenance with a flush will extend the life of the engine! With many OEM's experiencing engine sludging problems and extending change intervals, flushing at every oil change keeps the engine free of varnish, sludge and other undesirable combustion by-products that cause wear and reduce the performance and life of the engine. LUBEGARD's Engine Flush is a safe non-harmful solution that removes the gums, varnishes & deposits properly preparing the engine for fresh oil. Plus it improves circulation that can help to improve fuel mileage!
Can I use LUBEGARD Engine Flush with any manufacturers' equipment? Absolutely!
En webbshop från Villse System HB
Oljetillsatser.se © 2018