Rengöring styrservo

Rengöring styrservo
Artikelnummer: 95040
Tillgänglighet: I lager
Pris: 350kr
Exkl moms: 280kr
Antal:     - ELLER -   Lägg till i önskelistan
Jämför

Lubegard Power Steering Flush
”Rengöring styrservo”
Förpackning: 1st flaska à 118 ml
Artikelnummer:  95040

 Rengör och skyddar styrservon. Passar alla styrservosystem och styrservooljor.

  • Skyddar mot rost och korrosion
  • Löser upp 98% av alla slaggprodukter
  • Påverkar EJ metaller, plast eller gummi – innehåller inga skadliga lösningsmedel
  • Mycket effektiv både med eller utan spolningsmaskin

Användning

Tillsätt en förpackning i styrservooljans behållare i bilen. Gör minst 4 fulla rattutslag åt varje håll. Utför därefter en spolning/oljebyte enligt biltillverkarens anvisningar.

 

Produktmärkning

IRRITERAR ÖGONEN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

Innehåller: Smörjoljor, raffinerade förbrukade

 

How do I use LUBEGARD Power Steering Flush? LUBEGARD Power Steering Flush is added to the power steering pump prior to a fluid change and allowed to circulate through the system for 10 minutes before performing the fluid change.
Why do I need to use LUBEGARD Power Steering Flush? Power steering systems needs to keep the systems free of varnish and sludge and other undesirable by-products that cause wear and reduce the performance and life of the power steering pump and power steering system.
I'm concerned how LUBEGARD Power Steering Flush will affect the seals and hoses in my power steering system? LUBEGARD Power Steering Flush actually conditions and revitalizes seals and hoses as it cleans and conditions the entire system especially when replacing worn components. It is very beneficial to rubber components and extends their life.
I have never flushed a power steering system before, why is it now necessary? Power steering systems are the most neglected system on a vehicle. Regular preventative maintenance with a flush every 30,000 miles will extend the life of the system and ensure safe operation for the vehicles steering.
Can I use LUBEGARD Transmission Flush with any manufacturers' equipment? Absolutely!

 

 

En webbshop från Villse System HB
Oljetillsatser.se © 2018