Lubegard Shudder Fixx

Lubegard Shudder Fixx
Lubegard Shudder Fixx
Artikelnummer: 19610
Tillgänglighet: I lager
Pris: 250kr 225kr
Exkl moms: 180kr
Antal:     - ELLER -   Lägg till i önskelistan
Jämför

Lubegard Instant Shudder Fixx
”Eliminerar convertervibrationer”
Förpackning: 1 st tub à 60 ml
Artikelnummer: 19610

Används vid problem med automatlådan för att ta reda på om det är ett mekaniskt fel eller bara oljan som är felaktig/dålig.

Shudder Fixx har en snabbverkande effektiv vilket är användbart vid framför allt diagnostik. Dr Tranny Instant Shudder Fixx når full effekt inom 10 - 15 minuter, men har gengäld kort livslängd (1 - 3 månader). För snabb och långvarig effekt används därför Shudder Fixx i kombination med Lubegard ATF Protectant. Tillsatsen är kompatibel med konventionell och syntetisk automatlådsolja (ATF).

Egenskaper

  • Eliminerar convertervibrationer som uppstår pga oljeproblem
  • Snabbverkande
  • Passar alla automatlådsoljor
  • Används för diagnostik (effekten varar 1 – 2  månader)
  • Används i kombination med Lubegards ATF-tillsatser för långvarit effekt

Problemlösning / Diagnostik - Vibrationer i converter

Shudder Fixx ger effekt inom 10 - 15 minuter, vilket är användbart när man skall avgöra om convertervibrationerna beror på oljan. Om Shudder Fixx eliminerar vibrationerna så skall automatlådan spolas och fyllas på nytt med rätt olja. Efter spolningen tillsätts Shudder Fixx på nytt (för snabb verkan) tillsammans med ATF Protectant (för långvarig effekt).

Användning

Kläm pipen med fingrarna så att inget läcker ut när du klipper upp toppen på pipen. Vätskan är lättflytande, så var försiktig. Töm förpackningens innehåll i automatlådan. För långvarig effekt ska Shudder Fixx användas tillsammans med Lubegard ATF Protectant.

Produktmärkning

FARLIGT VID INANDNING OCH FÖRTÄRING. IRRITERAR ÖGONEN, ANDNINGSORGANEN OCH HUDEN. MYCKET GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER.

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Sörj för god ventilation.

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

Innehåller: Primär sojaaminetenoxid, zinkdialkylditiofosfat, mineralolja

En webbshop från Villse System HB
Oljetillsatser.se © 2018