Lubegard för styrservo

Lubegard för styrservo
Artikelnummer: 20404
Tillgänglighet: I lager
Pris: 350kr
Exkl moms: 280kr
Antal:     - ELLER -   Lägg till i önskelistan
Jämför

Lubegard Power Steering Fluid Protectant
“Lubegard för styrservo”
Förpackning: 1st flaska à 118 ml
Artikelnummer:  20404

 Skyddar och förebygger problem i bilens styrservo. Passar alla olika styrservooljor.

  • Reducerar missljud från servopump
  • Lossar stela turbiner och pumpar
  • Reducerar slitage i servosystemet
  • Förlänger servooljans aktiva livslängd
  • Kompatibel med alla styrservooljor

Användning

Om behållaren med styrservoolja är fylld till max-nivån töms behållaren på 1,2dl. Fyll därefter på en flaska i behållaren med styrservoolja. Använd även Lubegard Power Steering Fluid Protectant efter oljebytet för optimering av den nya styrservooljan.

Problemlösning

Ett tjutande missljud är ett vanligt problem i styrservon. Många fackmän använder Lubegards produkter regelmässigt för att lösa problemet. Lubegard Power Steering Fluid Protectant ger normalt effekt redan efter några minuters körning.

Informationsfilm hittar du genom att klicka här.

Produktmärkning

FARLIGT VID INANDNING OCH FÖRTÄRING. IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.  Använd lämpliga skyddshandskar. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

Innehåller: Smörjoljor, raffinerade förbrukade; fettsyraestrar; syntetisk kolväteförening

Säkerhetsdatablad

 

 

My power steering pump is noisy, what can I do? LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant is used by many professionals as a specific solution to quiet noisy power steering pumps.
My power steering system uses an ATF for fluid. Is LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant what I should use? Yes, LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant can be used as directed with ATF in power steering systems that call for ATF.
Can I use LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant as directed in Ford power steering systems that use Type"F" ATF? Yes, LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant can be used as directed with Ford Type "F" ATF in power steering systems that call for Type "F" ATF.
I have a GM truck with Hydro-Boost on the power brakes. Can I use LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant in the power steering pump? Yes, LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant can be used as directed in power steering pumps on GM trucks with Hydro-Boost power brakes.
Can LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant be used to "convert" conventional power steering fluid into the special power steering fluid used by Honda and other OEM's? Yes, LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant can be used to convert conventional power steering fluid into a more premium type of power steering fluid such as Honda's power steering fluid and other special power steering fluids.
My power steering system uses a special "mineral oil" for fluid. Can I still use LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant? LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant can be used as directed in "mineral oil" for power steering systems that use the yellow or amber power steering fluid.
Can I use LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant in synthetic power steering fluid? LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant is synthetic itself so it works very well in synthetic power steering fluid.
Does your Power Steering protectant even take out the whine from Ford cars and trucks? Absolutely!
My vehicle is new and doesn't have many miles on it, can I add LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant to my new vehicles power steering system? LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant can be added at anytime during the life of the vehicle. Many of the vehicles that accumulate the highest amount of mileage with no power steering problems have used LUBEGARD Power Steering Fluid Protectant since they were brand new.
Can we use your Power Steering Fluid or Fluid Protectant in place of the Pentosin CHF11S Hydraulic Fluid (used in multiple EU vehicles such as Audi, VW, Mini Cooper, Volvo, etc)? Yes either of these products work great in place of the Pentosin hydraulic fluid.

 

 

En webbshop från Villse System HB
Oljetillsatser.se © 2018