Lubegard HFM ATF Protectant

Lubegard HFM ATF Protectant
Artikelnummer: 61910
Tillgänglighet: I lager
Pris: 400kr
Exkl moms: 320kr
Antal:     - ELLER -   Lägg till i önskelistan
Jämför

Lubegard Highly Friction Modified (HFM) ATF Supplement
Konverterar en syntetisk Dexron III / VI till HFM-olja (t.ex. Mopar ATF+4 och Toyota Type IV)
Förpackning: 1 st flaska à 10oz / 296ml
Artikelnummer: 61910

Lubegard Highly Friction Modified Supplement är en kombinationsprodukt som i grunden är samma som Lubegard ATF Protectant, men som dessutom konverterar en syntetisk Dexron III / VI –olja till en Highly Friction Modified (HFM)-olja som t.ex. Toyota Type IV. Se Oljeguiden om produkten kan användas i just din bil.

Egenskaper

Konverterar en syntetisk Dexron till HFM
(passar då t.ex. till Volvo V70)

  • Reducerar risk för överhettning
  • Förlänger oljans livslängd
  • Reducerar skum och oxidering i oljan
  • Reducerar slitage i automatlådan
  • Mjukar upp hårda växlingar
  • Reducerar missljud vid växlingar
  • Smörjer ventiler i slidhuset
  • Innehåller inga skadliga ämnen som t.ex. zink eller teflon

Problemlösning

Lubegard HFM ATF Supplement fungerar i grunden på samma sätt som Lubegard ATF Protectant när det gäller felsökning. Skillnaden är att om en automatlåda har fått Dexron-olja där specifikationen säger ATF+3. ATF+4, Toyota Type IV eller Mitsubishi Diamond ATF så kan denna tillsats användas för att konvertera oljan till Mercon V.

Användning

Tillsatsen hälls eller pumpas in i automatlådan (genom oljesticka eller påfyllningsplugg) med motorn igång och med växellådan i P-läge. Om växellådan rymmer mer än 9,5L olja (i sin helhet) så behövs ytterligare 0,3dl Lubegard HFM Supplement per liter automatlådeolja. Använd EJ med Ford Type F ATF eller med CVT-applikationer (steglösa växellådor som t.ex. Multitronic).

 Viktigt!

Tillsatsen rekommenderas av t.ex. Subaru som en prestandahöjande åtgärd och problemlösare, medan vissa växellådstillverkare avskriver sig från garantiansvar vid användning av oljetillsatser i allmänhet. Lubegard är ett av de få märken som de flesta biltillverkare godkänner.

Produktmärkning

IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

Innehåller: Smörjoljor, raffinerade förbrukade; fettsyraestrar; 1-decen homopolymer, hydrogenerad

En webbshop från Villse System HB
Oljetillsatser.se © 2018