Lubegard ATF Protectant

Lubegard ATF Protectant
Artikelnummer: 60902
Tillgänglighet: I lager
Pris: 350kr 325kr
Exkl moms: 260kr
Antal:     - ELLER -   Lägg till i önskelistan
Jämför

Lubegard ATF Protectant

 

Lubegard ATF (Automatic Transmission Fluid) Protectant
Kallas ofta för "Lubegard Red"
Förpackning:      1st flaska à 10oz / 296ml
Artikelnummer: 60902

Lubegard ATF Protectant blandas med automatlådans olja för att förlänga automatlådans livslängd och lösa oljarelaterade problem. Lubegard ATF Protectant blandas endast med olja som fullständigt uppfyller automatlådans oljespecifikation (bilens orginalolja). Se Oljeguiden om Lubegard ATF Protectant passar din bil.

Egenskaper

·         Reducerar risk för överhettning

·         Förlänger oljans livslängd

·         Reducerar skum och oxidering i oljan

·         Reducerar slitage i automatlådan

·         Mjukar upp hårda växlingar

·         Reducerar missljud vid växlingar

·         Smörjer ventiler i slidhuset

·         Innehåller inga skadliga ämnen som t.ex. zink eller teflon

 

Problemlösning

Vid fel på automatlådan är det ofta värt att prova Lubegard ATF Protectant innan man går vidare med byte eller reparation av automatlådan. Insatsen är i sammanhanget mycket billig och den löser en hel del problem. Undantaget är om automatlådans olja är bränd eller innehåller metall - då är smörjningsproblem uteslutet och reparation nödvändigt.

Användning

Tillsatsen hälls eller pumpas in i automatlådan (genom oljesticka eller påfyllningsplugg) med motorn igång och med växellådan i P-läge. Om växellådan rymmer mer än 9,5L olja (i sin helhet) så behövs ytterligare 0,3dl Lubegard ATF protection per liter automatlådeolja.

Lubegard ATF Protectant kan användas till de flesta typer av automatlådor. Används alltid tillsammans med originalolja. Använd EJ med Ford Type F ATF eller med CVT-applikationer (steglösa växellådor som t.ex. Multitronic). Se Oljeguiden om Lubegard ATF Protectant passar din bil.

 Viktigt!

Tillsatsen rekommenderas av Volvo, SAAB, BMW, Peugot, Citroen som en prestandahöjande åtgärd och problemlösare, medan vissa växellådstillverkare avskriver sig från garantiansvar vid användning av oljetillsatser i allmänhet. Lubegard är ett av de få märken som de flesta biltillverkare godkänner.

 

Produktmärkning

HÄLSOSKADLIGT

FARLIGT VID INANDNING OCH FÖRTÄRING. IRRITERAR ÖGONEN OCH HUDEN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare Använd lämpliga skyddshandskar

.Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

Innehåller: Smörjoljor, raffinerade förbrukade; fettsyraestrar; 1-decen homopolymer, hydrogenerad

Säkerhetsdatablad

En webbshop från Villse System HB
Oljetillsatser.se © 2018